Przycisk na przejściu ma system naprowadzania i nie tylko

Przyciski na przejściach dla pieszych pełnią znacznie ważniejszą rolę niż się powszechnie sądzi. 🚗

Ich funkcja nie ogranicza się jedynie do uruchamiania świateł zielonych dla pieszych, ale mają one także kluczowe znaczenie dla niewidomych przechodzących przez ulicę. 

Przyciski te stanowią księgę pełną informacji dla osób niewidomych, umożliwiając im bezpieczne pokonanie skrzyżowania. 

Zapraszamy do lektury na Moto.pl 

Przycisk na przejściu ma system naprowadzania. A umieszczone na nim piktogramy to księga pełna informacji (moto.pl)