Obszary zastosowań

W celu ułatwienia nawigacji, szeroką paletę produktów, które posiadamy w ofercie podzieliliśmy na potencjalne obszary zastosowań


Telekomunikacja

Infrastruktura telekomunikacyjna obejmuje różnorodne produkty, które są kluczowe dla skutecznego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych. Nasze innowacyjne rozwiązania znajdują zastosowanie przy budowie sieci FTTX, 5G, GSM-r czy też FRMCS. 

Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych produktów mających zastosowienie przy budowie nowoczesnych napowietrznych i doziemnych sieci telekomunikacyjnych. 

Produkty


Kolejnictwo

Infrastruktura kolejowa obejmuje całość elementów, które umożliwiają funkcjonowanie systemu kolejowego.Nowoczesne sieci kolejowe przynoszą szereg korzyści, w tym poprawę bezpieczeństwa, trwałości i niezawodności systemu kolejowego. 

Poniżej przedstawiam kilka kluczowych produktów mających zastosowienie przy budowie nowoczesnej infrastruktury kolejowej

Produkty


Energetyka

Infrastruktura energetyczna obejmuje różne elementy i produkty, które są niezbędne do wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania energii.

Poniżej przedstawiam kilka kluczowych produktów związanych z nowoczesnymi siecia energetycznymi.

Produkty


Oświetlenie

Budowa infrastruktury oświetleniowej wymaga różnych produktów, które obejmują między innymi źródła światła, okablowanie, słupy, złącza, studnie kablowe.

Poniżej znajduje się lista produktów, które są często używane do budowy infrastruktury oświetleniowej naszych miast, przemysły oraz parków i stadionów. 

Produkty


Sygnalizacja świetlna

Sygnalizacja świetlna jest kluczowym elementem zarządzania ruchem drogowym, mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa i sprawnego przepływu pojazdów oraz pieszych

Przy budowie nowoczesnej infrastruktury drogowej należy zadbać o właściwe, wysokojakościowe i ekologiczne rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Produkty