Impressum

Siedziba firmy:
Busch Polska Sp. z o.o.
ul. Rybitwy 22
30-722 Kraków

Tel.:  +48 12 419 02 00
Fax:  +48 12 419 02 06
 

Merytoryczna poprawność

Przy opracowaniu serwisu internetowego dołożyliśmy wszelkich starań, żeby umieszczone teksty były poprawne merytorycznie. Mimo to odpowiedzialność Busch Polska Sp. z o.o. za aktualności, poprawność, kompletność oraz jakość udostępnionych informacji jest wyłączona. 
Fotografie użyte na stronie mają charakter informacyjny. Ze względów technologicznych kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości. Roszczenia przeciwko Busch Polska Sp. z o.o. z tytułu odpowiedzialności cywilnej za skutki wywołane ewentualną niepoprawnością informacji podanych w serwisie internetowym są wykluczone.

Prawa autorskie

Zawartość całego serwisu internetowego firmy Busch Polska Sp. z o.o. chroniona jest prawami autorskimi. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania danych/tekstów, zdjęć, animacji, itp./ bez pisemnego zezwolenia firmy Busch Polska Sp. z o.o. .

Zakres odpowiedzialności

Treści zawarte w serwisie internetowym nie stanowią prawnie wiążącej oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Firma Busch Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie odsyłacze do obcych stron internetowych (tzw. linki).
Zastrzegamy sobie prawo ograniczenia bądź zablokowania funkcjonowania serwisu interentowego i nie odpowiadamy za szkody, które wynikać mogą z ograniczenia bądź braku dostępu do serwisu internetowego.

Polityka prywatności

Ochrona Państwa sfery prywatności i Państwa danych osobowych jest dla nas istotnym priorytetem stąd wszelkie dane przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Serwis internetowy Busch Polska Sp. z o.o. może zawierać linki do stron innych podmiotów, które nie są objęte niniejszą polityką prywatności.

Statystki

Serwer rejestruje dane połączeń po wejściu do serwisu internetowego. Dane te są anonimowe i służą wyłącznie do tworzenia statystyk zachowania użytkowników internetu.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Pytania

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z firmą Busch Polska Sp. z o.o.