Rozdzielnice chowane w studniach EK 510 flex

Na bazie studni kablowych Quality Box powstały rozdzielnice chowane w studniach mające zastosowanie wszędzie tam gdzie potrzebne jest tymczasowe zasilanie (rynki, place targowe, stadiony, parki, estrady itp.)

Zalety
▲ Więcej bezpieczeństwa dla wrażliwej i krytycznej infrastruktury
▲ Estetyka, szczególnie w miejscach objętych ochroną konserwatora zabytków
▲ Bezpieczeństwo przed uszkodzeniami w wyniku wandalizmu lub zdarzeń losowych (przystanki, stadiony itp.)
▲ Więcej miejsca na powierzchni