Sygnalizator akustyczny autoSA3

Sygnalizator akustyczny autoSA3 dla osób niewidomych i słabowidzących stosowany jest na przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Generowane funkcje dźwiękowe ułatwiają osobą niepełnosprawnym bezpiecznie poruszanie się na przejściu dla pieszych.

Podstawowe dane techniczne

  • Generowanie sygnału dźwiękowego przy świetle czerwonym, dźwięk emitowany jest z głośnika zlokalizowanego w przycisku dla pieszych
  • Generowanie sygnału dźwiękowego przy świetle zielonym i zielonym migającym, dźwięk emitowany z głośnika zewnętrznego zlokalizowanego na wysokości 2,2 m
  • Generowanie sygnału dźwiękowego potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, dźwięk emitowany jest z głośnika zlokalizowanego w przycisku dla pieszych (zawsze 24 V)
  • Automatyczne dostosowanie głośności emitowanego dźwięku do poziomu hałasu w otoczeniu (wstępna regulacja ręczna)
  • Zasilanie: 230 VAC lub 42 VAC
  • Możliwość wyboru dźwięków zgodnych z Rozporządzeniem MIiR z dnia 3 lipca 2015 r.

 

Sygnalizator akustyczny autoSA3  jest kompatybilny z przyciskiem dla pieszych EK 524 Basicquide.