Uchwyty odciągowe i przelotowe

Przy wyborze właściwych zawiesi dla kabli światłowodowych należy uwzględnić wiele czynników jakie wpływają na wybór właściwego produktu. Istotnymi elementami są: długość lini (rozpiętość między słupami), ukształtowanie terenu oraz rozmieszczenie słupów. 

W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką paletę uchwytów odciągowych i przelotowych dla:

  • kabli okrągłych
  • kabli płaskich
  • kabli ósemkowych
  • kabli DROP

Gwarancją trwałości i niezadowności napowietrznych sieci światłowodowych jest stosowanie najwyższej jakości produktów.
Kompatybilność kabli i zawiesi regulują następujące normy

  • EN 60794-1-2 MAT (Maximum Allowed Tension)
  • EN 60794-1-2 Tłumienność kabla światłowodowego