Aktualności i terminy

Kończy się rewitalizacja Placu Wolności w Łodzi. Zmiana układu torowiska tramwajowego wraz z przeniesieniem ruchu kołowego na północną stronę placu pozwoli w jego południowej części na organizowanie wydarzeń o charakterze kulturalno-rozrywkowym.

Czytaj więcej

Nasz system podziemy EK 880 został wykorzystany przy zakończonej właśnie rewitalizacji Parku Centralnego w Gdyni.

Czytaj więcej

Dekarbonizacja odnosi się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza dwutlenku węgla (CO2), mającej na celu łagodzenie zmian klimatycznych. W kontekście budowy infrastruktury teletechnicznej, dekarbonizacja może obejmować szereg środków mających na celu ograniczenie wpływu tej infrastruktury…

Czytaj więcej

Systemy podziemne, będące nieodłącznym elementem współczesnych sieci telekomunikacyjnych, odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu ciągłości i stabilności usług cyfrowych.

Czytaj więcej

Studnie kablowe z tworzywa sztucznego w ostatnich latach zdobywają coraz większą popularność w sieciach telekomunikacyjnych, wypierając inne rozwiązania.

Czytaj więcej

Studnie kablowe odgrywają kluczową rolę w infrastrukturze telekomunikacyjnej, stanowiąc ważny element systemu zarządzania i ochrony kabli oraz innych komponentów sieci.

Czytaj więcej

"Od dzisiaj nie chcemy już betonów" - tak pracownicy ekipy montażowej skomentowali łatwość, szybkość i jakość naszych teletechnicznych studni kablowych z tworzywa sztucznego.

Czytaj więcej

Nasze małe, jednomodułowe studzienki EK 337 zaskakują szeroką różnorodnością zastosowań a ważą jedynie 18 kg.

Czytaj więcej

Plastikowa studnia kablowa, jak potocznie można nazwać studnię z tworzywa sztucznego, jeżeli jest wykonana z odpowiednich tworzyw sztucznych i z wykorzystaniem odpowiedniej technologii stanowi jedyną rozsądną alternatywę do studni betonowych.

 

👇

Czytaj więcej

⚡ E L E K T R O M O B I L N O Ś Ć ⚡

Ważnym kryterium decydującym przy budowie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych jest właściwe rozlokowania stacji ładowania.

Poznaj naszą ofertę na fundamenty z tworzywa sztucznego

👇

Czytaj więcej