Studnia kablowa teletechniczna z poliwęglanu SKR-1

Studnia kablowa SKR-1 stosowana jest jako studnia przelotowa bądź rozgałęźna w kanalizacji teletechnicznej. Korpus studni SKR-1 wykonany jest z tworzywa sztucznego i wyposażony jest w 4 miejsca pocienienia po krótszych ze stron oraz 8 miejsc pocienienia po dłuższych ze stron. Przygotowane miejsca pocienienia umożliwiają wprowadzenie rur o średnicy Ø 110 mm. 

Studnie kablowe przelotowo / rozgałęźne są kluczowym elementem infrastruktury telekomunikacyjnej i elektrycznej, umożliwiając efektywne zarządzanie i utrzymanie sieci oraz zapewniając elastyczność w przypadku zmian i rozbudowy sieci.

Studnie kablowe SKR-1 wykonane z tworzyw sztucznych stanowią rozsądny zamiennik dla tradycyjnych studzienek betonowych.

Korpus tych studni składa się z poliwęglanu o spienionej strukturze, co umożliwia uzyskanie wyjątkowych cech. Dzięki specjalnemu przetworzeniu poliwęglanu, materiał ten cechuje się:

  • Wysoką odpornością na działanie mechaniczne,
  • Wysoką odpornością na zmiany temperatury,
  • Wysoką odpornością na rozciąganie,
  • Wysoką odpornością na zginanie,
  • Wysoką odpornością na działanie benzyny, smarów oraz związków alkalicznych węglowodorów.

Co więcej, spieniony poliwęglan jest materiałem samogasnącym i nadaje się do recyklingu.

Modułowa konstrukcja tych studni teletechnicznych z tworzywa sztucznego umożliwia elastyczny dobór ich wysokości oraz istotnie ułatwia i przyspiesza proces montażu.

Proponowany przez nas odpowiednik studni SKR-1 to model EK 368K1

Wymiar wewnętrzny: 400 x 650 mm
Wymiar zewnętrzny: 550 x 790 mm
Wysokość: 630 mm (przy pokrywie wybetonowanej)
Klasa obciążenia zgodnia z EN 124: B125 (alternatywnie D400)


Więcej modeli studni kablowowych: Studzieńki teletechniczne