Studnia kablowa teletechniczna z poliwęglanu SK-1

Studnia kablowa SK-1 stosowana jest jako studnia przelotowa bądź rozgałęźna w kanalizacji teletechnicznej. Korpus studni SK-1 wykonany jest z tworzywa sztucznego i wyposażony jest w 4 miejsca pocienienia z każdej ze stron, co umożliwia wprowadzenie rur o średnicy Ø 110 mm. 

Tworzywowe studnie kablowe SK -1 stanowią rozsądną alternatywę do studzienek betonowych. 

Korpus studni kablowych wykonany jest z poliwęglanu o spienionej strukturze. Dzięki specjalnej obróbce poliwęglanu udało się uzyskać wyjątkowe właściwości:

  • wysoką odpornością mechaniczną
  • wysoką odpornością termiczną
  • wysoką odpornością na rozciąganie
  • wysoką odpornością na gięcie
  • wysoką odpornościa na działanie benzyny, smarów oraz weglowodorów alkalicznych

Ponadto spieniony poliwęglan jest materiałem samogasnącym oraz można go poddać recyklingowi.

Modułowa konstrukcja teletechnicznych studni z tworzywa sztucznego pozwala na elastyczny dobór jej wysokości oraz w z znaczący sposób ułatwia i przyspiesza jej montaż.

Proponowany przez nas odpowiednik studni SK-1 to model EK 358 K1

Wymiar wewnętrzny: 400 x 400 mm
Wymiar zewnętrzny: 550 x 550 mm
Wysokość: 630 mm (przy pokrywie wybetonowanej)
Klasa obciążenia zgodnia z EN 124: B125 (alternatywnie D400)


Więcej modeli studni kablowowych: Studzieńki teletechniczne